Przebieg procesu rozeznania pomagającego w planowaniu apostolstwa oraz jego oceny.

 

 1. Uświadomienie sobie naszej dotychczasowej działalności.
 
 2. Precyzowanie nowych wezwań, uwzględniający również wezwania, które płyną z    dotychczasowej działalności grupy
 
3. Spojrzenie na nowe wezwania z perspektywy misji: Chrystusa, Kościoł oraz WŻCh

 4. Odczytanie kierunków działań, programów działań oraz szczegółowych 
projektów.
 

   

 

A) kierunki działań (priorytety Wspólnoty Krajowej WŻCh)


        programy działania: 

  • co (cel),

 

  • dlaczego (motywacje),

 

  • gdzie (miejsce),

 

  • kiedy (czas),

 

  • jak (metody),

 

  • kto (wykonawcy, koordynacja),

 

  • jakie środki (techniczne, finansowe, rzeczowe)


 

B) szczegółowe projekty.

 

Szczegółowe projekty należy poddać osobnemu rozeznaniu


 
C) podjęcie decyzji
 
                5. Ocena działania
 
 

UWAGI DOTYCZACE ROZPOZNAWANIA DZIAŁANIA:


 

I: Trzeba określić:

 

-          czy to działanie wchodzi w zakres naszej misji, charyzmatu - zbieżność działania z charyzmatem wspólnoty i wartościami, którym służymy

 

-          dlaczego chcemy się tego podjąć - przyczyny, dla których chcemy podjąć to działanie

 

-          cel ogólny, podstawowy i cele szczegółowe,

 

-          pewne etapy na drodze realizacji tego celu - czego oczekujemy, cele jakie chcemy osiągnąć

 

-          opisanie potrzeb, na które chcemy odpowiedzieć

 

-          spodziewane owoce, co uzyskamy tą działalnością, „czego chcę i pragnę” od tego działania

 

-          jakie będą potrzebne środki - ludzie, rzeczy, finanse

 

-          jak będziemy przeprowadzać refleksję nad tą posługą, kryteria oceny i kontroli

 

-          nadzieje związane z posługą

 

-          możliwe trudności i ograniczenia


 

II: Zrobić szczegółowy opis danego działania


 

·         co robimy; czas; potrzeby; kroki w działaniu; płaszczyzny działania

 

·         ludzie - kto to wykona, kto będzie odpowiedzialny, kto współpracuje, określić kompetencje tych ludzi,  dobór i przygotowanie współpracowników

 

·         środki materialne, finanse - zrobić budżet

 

·         współpraca - wewnątrz Wspólnoty Lokalnej i poza nią (z kim?)


 

III. Poddać refleksji - czy to, co robimy wnosi coś nowego, charakterystycznego dla nas, w świat, w którym żyjemy (nasz charyzmat)


 

IV. Określić, jaki będzie sposób rewizji, oceny, kontroli tego działania – kto to zrobi?


 

V. Dokonać rejestracji danych z przebiegu działania.


 
 
Oprac. eri