REWIZJA  PRACY  GRUPY

Modlitwa:

 

Proszę Cię, Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej czci i chwale Twojego Boskiego Majestatu.Wprowadzenie I:

Przypominam sobie historię tego, co mam rozważać, kontemplować. Trzy Osoby Boskie spoglądają na cała powierzchnię i obszar całego świata pełnego ludzi. Widząc, że wszyscy idą do piekła, postanawiają w swej wieczności, że druga Osoba Boska stanie się człowiekiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego. I tak, gdy przyszła pełnia czasu, posyłają Anioła św. Gabriela do Pani naszej.

 


Wprowadzenie II:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało. Tutaj widzieć wielki obszar i okrąg świata, na którym

mieszkają tak liczne i tak różne ludy. Podobnie widzieć szczegółowo dom i izbę Pani naszej

w mieście Nazaret w prowincji Galilei.

My  zobaczmy też to miejsce, które było miejscem naszej pracy – pracy naszej grupy. Jest to również miejsce Wcielenia Syna Bożego.

 
Wprowadzenie III:
Proszę Cię, Panie, o to czego chcę i pragnę – o dogłębne poznanie Ciebie samego, który dla mnie stałeś się człowiekiem, abym Cię więcej kochała i więcej szła w Twoje ślady.

 
Punkt 1.
Zobaczmy osoby, które były na tym spotkaniu, a szczególnie w naszej grupie. Przyjrzyjmy się jak wyglądały, jaki miały  strój, jak się zachowywały.

 Rozważmy, jak trzy Osoby Boskie siedzą na tronie swego Boskiego Majestatu i jak patrzą na powierzchnię ziemi, a następnie zatrzymują swój wzrok na tym miejscu, w którym pracowaliśmy. Wyciągnijmy pożytek duchowy...
 
Punkt 2.

Wsłuchajmy się w to, co  my mówiliśmy.

Podobnie posłuchajmy tego, co mówią Osoby Boskie – dokonajmy odkupienia rodzaju ludzkiego itd. . Wyciągnijmy pożytek duchowy...
 
 
Punkt 3. 
Popatrzmy,  co czyniliśmy, jak pracowaliśmy, jak odnosiliśmy się wzajemnie do siebie.

Jakie były nasze relacje w różnym czasie tego spotkania?

Jakie były moje odniesienia do innych,  postawy...?
Podobnie zobaczmy, co czynią Osoby Boskie, mianowicie dokonują najświętszego Wcielenia itd. Wyciągnijmy pożytek duchowy...
 
Rozmowa końcowa.
Przeprowadźmy rozmowę, myśląc o tym, co powinienem powiedzieć Trzem Osobom Boskim, albo Słowu Odwiecznemu i Wcielonemu albo Matce Jego i Pani naszej.

Prośmy według wewnętrznego odczucia o to, co pomaga więcej do wstępowania w ślady i do  większego naśladowania Pana naszego „ tu i teraz” Wcielonego.

Odmówmy Ojcze nasz.
 
Oprac. K. Seremak