Schemat medytacji 
 • Czas przygotowania – wiosna
  - przeczytanie tekstu – przygotowanie osobiste medytacji
  - przygotowanie bezpośrednie: uświadomienie sobie przed Kim staję i w jakim celu – miejsce medytacji, pozycja ciała, wyciszenie
  - modlitwa o dobre przeżycie medytacji, o owoce dla służby Bogu
  - wejście w treści medytacji: powrót myślą do historii, która ma być przedmiotem medytacji, użycie wyobraźni – tworzenie klimatu modlitwy
  - prośba o konkretną łaskę, o owoc tej medytacji – prosić o to, czego chcę i pragnę od Pana Boga.
 • Czas medytacji – czas wzrostu i owocowania – lato
  - smakowanie tekstu
  - troska o zrozumienie przez refleksję i rozum oświecony wiarą
  - zobaczenie odkrytych prawd w konkrecie mojego życia – moje reakcje, odczucia, próba identyfikacji z biblijnymi postaciami, rozmowa z Jezusem...
  - od medytacji do modlitwy, do przebywania w świadomości obecności Boga
  - zaangażowanie całego bogactwa naszego człowieczeństwa: pamięci, intelektu, woli, uczuć, zmysłów, wyobraźni...
  - bez spieszenia się, nerwowości, chęci wyczerpania tematu; zatrzymać się tam, gdzie poczuję się pociągany wewnętrznie i tak długo, póki się nie nasycę...
Medytację kończymy serdeczną rozmową z Jezusem, Bogiem Ojcem, z Maryją... 
Całość możemy zakończyć znaną modlitwą: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario....

 

 • Czas refleksji – czas zbiorów – jesień
  - refleksja nad formą przeprowadzonej medytacji – by znaleźć osobisty sposób modlitwy (czas, miejsce, postawa, częstotliwość)
  - refleksja nad treścią – uchwycenie i zachowanie owoców medytacji, zapis przemyśleń
 • Czas codzienności – czas korzystania z owoców - zima 
  - czerpanie w codzienności z owoców i łask otrzymanych na medytacji - wracanie w myślach, akty strzeliste...

Opracowanie: Wspólnota lokalna WŻCh