Zakończone Rekolekcje Adwentowe 2020 "Przyjdźcie do mnie wszyscy"

Już po raz dziewiąty WŻCH "Magnificat" w Białymstoku wraz z O. Jezuitami była organizatorem RI w Życiu Codziennym. Rekolekcje te pod rozeznanym wspólnotowo hasłem "Przyjdźcie do mnie wszyscy", ze względu na epidemię, po raz pierwszy przeprowadzone były całkowicie w formie zdalnej. Skierowane były tylko do tych osób, które do tej pory z nich nie korzystały (nie wyłączając zamkniętych ośrodków rekolekcyjnych). Uczestnictwo w rekolekcjach, trwających tym razem 3 tygodnie, tak jak i ostatnio uwarunkowane było zgodą uczestników na towarzyszenie duchowe. Zgłosiło się 26 rekolektantów, z czego na starcie zrezygnowało dwóch. Do końca dotrwały 23 osoby (tj. ok. 96% uczestników). 8 - osobowa grupa WŻCH-owców pełniła rolę towarzyszy duchowych. Trzy osoby czuwały nad stroną internetową WŻCH (m.in. przyjmując zgłoszenia osób oraz zawieszając tam treści rekolekcyjne). Pełniony był też dyżur telefoniczny, mający na celu udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania osób, które wykazywały zainteresowanie rekolekcjami. Rekolektanci oraz prowadzący objęci byli modlitwą osłonową zarówno przed rozpoczęciem rekolekcji, jak też w czasie ich trwania, w którą włączyli się wszyscy członkowie WŻCH. Puncta do medytacji na każdy kolejny tydzień, do rozeznanych wcześniej fragmentów Pisma św. inspirowanych tematami konferencji wprowadzających w kolejne tygodnie ćwiczeń, pisali już po raz kolejny członkowie wspólnoty pod bacznym okiem Ks. Łukasza, naszego Asystenta Kościelnego i współorganizatora tych rekolekcji. Staje się to dla nas cennym doświadczeniem, którym możemy służyć innym. Z racji na istniejącą sytuację oraz w trosce o bezpieczeństwo własne i rekolektantów, zmuszeni byliśmy zorganizować je w formie zdalnej. Wiązało się to z rezygnacją ze wspólnych spotkań otwartych oraz inną formą towarzyszenia rekolektantom. Osobiste spotkania zastąpiły w większości przypadków rozmowy telefoniczne, co nie wykluczało możliwości kontaktu przez inne komunikatory. Decydowały o tym obie strony (rekolektanci swoje preferencje zaznaczali w ankiecie zgłoszeniowej). Cotygodniowe konferencje tematyczne (nagrywane przez naszych O.Jezuitów: Ks. Łukasza Wysockiego, O.Pawła Buckiego i O. Czesława Sobolewskiego na YouTube) zamieszczane były na stronie internetowej WŻCH wraz z treściami medytacji na najbliższy tydzień. Do nagrania ostatniej konferencji zwieńczającej czas wspólnie przeżytych rekolekcji dołączyła się koordynatorka WL Sylwia Szliserman oraz koordynatorka RI Marzena Olendzka, dziękując za wspólnie przeżyty czas i zachęcając do dołączenia do WŻCH. Podczas trwania rekolekcji osobom towarzyszącym udało się spotkać na trzech superwizjach (wykorzystując platformę Google Meeting), które poprowadził Ks. Łukasz. Było to dla nas bardzo cenne doświadczenie, gdyż zawierało również elementy warsztatowe, co pozwala nam jeszcze pełniej i bardziej świadomie otwierać się na tę służbę w przyszłości. Tym, którym udało się wytrwać do końca rekolekcji - nagrodą są ich owoce, którymi dzielili się w ankiecie ewaluacyjnej po ich zakończeniu. Chwała Panu! Podzielili się w niej również swoimi odczuciami po wspólnie przeżytym czasie, przekazując nam tym samym bardzo cenną informację zwrotną, abyśmy mogli jeszcze lepiej służyć Panu i stawać się dobrymi narzędziami w Jego rękach wszędzie tam, gdzie nas pośle...

Marzena Olendzka