Wspólnota Życia Chrześcijańskiego Białystok
Ruch świeckich inspirowany duchowością św. Ignacego Loyoli

Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym 2018 „Pragnę Ciebie”

Od 18 lutego do 18 marca 2018

Kim jesteśmy

wspólnota świeckich
chrześcijan

Jubileusz

35 lat
WŻCH Białystok

NaSI Jezuici

ciekawostki na
temat jezuitów

Modlitwa

wprowadzenie
do medytacji

Filmy

z życia wspólnoty
i nie tylko