Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym 2017
„Pójdź za Mną!”
od 5 marca - 2 kwietnia 2017Radio Białystok - świadectwa z rekolekcji

TYDZIEŃ I
Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6
TYDZIEŃ II
Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6
TYDZIEŃ III
Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6
TYDZIEŃ IV
Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6

Z Panem Bogiem w...
Św. Ignacy w Białymstoku...