Cele Jubileuszu XXXV-LECIA WŻCH Białystok

W 1563 roku Jean Leunis SJ założył Prima Primaria w Kolegium Rzymskim. Stała się ona pierwszą wspólnotą, do której przyłączyło się wiele Kongregacji Mariańskich (Soldalicji Mariańskich). Rozszerzyły się one wkrótce na cały świat. 

[LINK]


Program - Jubileusz XXXV-LECIA WŻCH Białystok

Hasło: „Kochać i służyć! - We wszystkim” | Data: 30 września 2017 – 30 września 2018
Miejsce obchodów liturgicznych i spotkań otwartych: Kościół i Oratorium w parafii św. Wojciecha w Białymstoku

[LINK]


Modlitwa Jubileuszowa

Boże, nasz miłosierny Ojcze, prosimy Cię za naszą Białostocką Wspólnotę: spraw, abyśmy byli otwarci na słuchanie Twojego Ducha;udziel nam głę­bo­kiej miłości do świata i ducha.

[LINK]


Rok Jubileuszowy XXXV- lecia Białostockiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego czas zacząć

Dokonało się to w sobotę 30 września 2017 r. Rozpoczęliśmy mszą św. w sanktuarium św. Wojciecha w Białymstoku. Dlaczego tu? Ponieważ początki białostockiej WŻCH zaczynają się od spotkań grupki czterech osób, które w sierpniu 1982 roku po Ćwiczeniach Duchownych prowadzonych przez o. A. Schulza SJ postanowiły pójść drogą WŻCH.

[LINK]


JUBILEUSZOWY KOSZ OWOCÓW

Trzydzieści pięć lat to dojrzały wiek dla człowieka a zarazem czas, gdy zdaniem znawców człowiek dysponuje największym potencjałem twórczym. Zapewne dotyczy to także wspólnot. Mamy nadzieję, że także i naszej białostockiej wspólnoty. Życie jest najlepszym sędzią, więc „pożyjemy zobaczymy” - jeśli Pan Bóg pozwoli.

[LINK]