NaSI jezuici

 

IHS. Pierwotnie skrót imienia Jezus w alfabecie greckim IHΣ.

Od powstania zakonu jest herbem Towarzystwa Jezusowego (oficjalna i pełna nazwa Jezuitów). Występuje na oficjalnych pieczęciach Zakonu, począwszy od czasów św. Ignacego Loyoli.

Później zaczęto mu nadawać inne interpretacje, np. Iesum Habemus Socium (Jezusa mamy za towarzysza), Iesus Hominum Salvator (Jezus zbawicielem ludzi), Iesus Humilis Societas – Pokorne Towarzystwo Jezusowe, a także In hoc signo (vinces) – w tym znaku (zwyciężysz).

Zdjęcie obok przedstawia fresk z inicjałami IHS znajdujący się w pomieszczeniach domu Św. Ignacego przy kościele lI Gesu we wnęce muru dawnej kaplicy, gdzie św. Ignacy sprawował Msze św. i gdzie umarł. Inicjały IHS są otoczone łacińskim napisem ET VOCATUM EST NOMEN EIUS IESUS (I nazwany będzie imieniem Jezus).


Jezuicki męczennik

"Historia filmu „Milczenie” Martina Scorsese wyświetlany aktualnie w kinach obraca się wokół prześladowania katolików w Japonii na początku XVII w. a dokładniej wokół wyparcia się wiary przez jednego z misjonarzy jezuickich. Mało kto wie, że ta historia ma i drugą zakończenie, a jego bohaterem jest polski jezuita Wojciech Męciński. Oto zwięzła opowieść oparta o źródła historyczne a zawarta w „Encyklopedii wiedzy o jezuitach w Polsce”.


Jezuici to...

"Jezuici to..." Członkowie WŻCH dzielą się swoim spojrzeniem na ojców jezuitów, z którymi spotykali się na rekolekcjach ignacjańskich oraz współpracowali w apostolstwie.