SKLEPIENIE NIEBIESKIE

Film wykonany przez pana Szczepana Skibickiego, przyjaciela naszej wspólnoty. Ukazuje piękno Podlasia, skrawka ziemi, z którym jesteśmy związani i którego kochamy.

[LINK]


MAGIS 2016

Celem tego filmu jest wyrażenie wdzięczności wszystkim osobom zaangażowanym w różny sposób w realizację programu Magis 2016 w Supraślu i włączenie się w Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

[LINK]