PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA

Pierwsza Msza św. w powierzonej jezuitom parafii świętego Stanisława Kostki w Wasilkowie została odprawiona w sobotę, 21 września br., o godzinie 18.00 w tymczasowej kaplicy przy ul. Białostockiej 108. Przewodniczył jej abp. Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda SAC. Koncelebrowali: abp senior Edward Ozorowski (który sprowadził jezuitów do Białegostoku), Kanclerz Kurii Metropolitalnej, dziekan Dekanatu Wasilkowskiego, zarazem proboszcz parafii Matki Miłosierdzia z Wasilkowa, kapłani z sąsiadujących parafii, o. Feliks Kubicz, reprezentujący werbistów i salezjanów z Archidiecezji. Ze strony jezuitów koncelebrowali przedstawiciele różnych domów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego z o. Prowincjałem Tomaszem Ortmannem SJ i Ekonomem Prowincji Grzegorzem Bochenkiem (prowadzącym sprawy formalne i finansowe związane z ośrodkiem duszpasterskim oraz uzyskaniem pomieszczeń na tymczasową kaplicę). Ponieważ powstanie parafii i powołanie jej proboszcza to bardzo ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, w uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele lokalnych i powiatowych władz: burmistrzowie Wasilkowa (aktualny i były) oraz przedstawiciele Powiatu Białostockiego.

Przebieg uroczystości był bardzo prosty, a jednocześnie wzniosły i wymowny. O. Henryk Droździel SJ, od czterech lat przygotowujący powstanie parafii, powitał przybyłych i zapowiedział porządek uroczystości. Procesję do ołtarza poprowadził o. Paweł Bucki SJ, niosąc duży krzyż, który zawiesił na eksponowanym miejscu za ołtarzem. Po zajęciu miejsc przy ołtarzu odczytano kolejno: dekret o ustanoweniu parafii św. Stanisława Kostki oraz o mianowaniu o. Pawła proboszczem. Zaraz potem rozpoczął się obrzęd poświęcenia tymczasowej kaplicy i wprowadzenia nowego proboszcza w urząd pasterza wspólnoty parafialnej. Obrzęd ten przewiduje m.in. złożenie wyznania wiary przez nowego proboszcza. W tym wypadku obecni nie odmawiają z nim Credo, ale słuchają, jako świadkowie.

Cała uroczystość obfitowała, jak widać z tego krótkiego opisu, w wiele obrzędów, symbolicznych gestów, powitań, podziękowań i życzeń. Obecni z wielką otwartością wysłuchali wygłoszonej przez nowego proboszcza homilii, która zawierała zarys programu duszpasterskiego i przedstawienie cech, którymi według niego powinna się charakteryzować 116 parafia w Archidiecezji Białostockiej. Brawami przyjęto jego podziękowania na zakończenie Mszy św. Skierował je do obecnych przełożonych - ks. Arcybiskupa, o. Prowincjała oraz koncelebrujących kapłanów zakonnych i diecezjalnych, do sióstr zakonnych oraz członków Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (wśród których są dwie mieszkanki Osiedla Dolina Cisów). Podziękowania skierował także do swego poprzednika o. Henryka Droździela, który po Mszy św. opuszczał Białystok i Polskę, aby podjąć nowe zadania w Rzymie.

Uroczystość, a jakże, zakończyło przyjęcie dla wszystkich obecnych w sąsiedniej, wypożyczonej na ten cel i przygotowanej hali. Co się tam działo, widać na załączonych zdjęciach. Przy pięknie nakrytym i zastawionym stole, bez presji czasu obecni mogli się poznać i zawrzeć nowe znajomości, z czego gorliwie skorzystali.

Powstanie parafii jest bardzo ważne dla kościoła lokalnego i powszechnego. To jak narodziny nowego dziecka. Byliśmy tego uczestnikami i świadkami. Pragnienia, modlitwy i ofiary wielu znanych nam i nieznanych mieszkańców naszego regionu zostały wysłuchane – jezuici, z bogactwem swojej duchowości i doświadczeń, stali się częścią naszej historii, naszej wspólnoty. AMDG et BMVH.

WŻCH Magnificat, Białystok, 21.09.2019