NARODZINY PARAFII I PROBOSZCZA

Dnia 18 września 2019 roku narodziła się nowa parafia w Wasilkowie. Narodziła się w dniu, w którym wspomina się św. Stanisława Kostkę patrona Polski, nowicjuszy zakonnych, młodzieży, wielu dzieł, kościołów, parafii i diecezji. Nadano jej jego imię. Będzie miała swoje centrum w głębi osiedla Dolina Cisów w Wasilkowie. Taką samą datę, 18 września, nosi dekret ustanawiający dla Niej Proboszcza. Został nim o. Paweł Bucki, jezuita. Parafia bowiem została powołana jako parafia zakonna, tzn. powierzona zakonnikom, a nie kapłanom diecezjalnym.

Niektórzy pytają: dlaczego dopiero teraz? Dlaczego tak długo od przyjścia jezuitów do Białegostoku. No cóż. Dziecko też potrzebuje czasu, by się przysposobić do przyjścia na świat i zmierzenia się z jego wyzwaniami.

Podobno, jeśli wierzyć gazetom, trwa dyskusja, czy Wasilków potrzebuje jeszcze jednego kościoła. No cóż. Nikt nie dziwi się, że dzieci nie chcą mieszkać z rodzicami, ale budują swój własny dom, dla swojej własnej rodziny, a przecież, jakoś by się pomieścili.:-) Do budowania domu jeszcze daleka droga. Gdy przyjdzie odpowiedni czas, to go zbudujemy. Tymczasem trzeba się zadowolić tymczasową kaplicą.

Powołanie parafii ma ogromne znaczenie dla życia duchowego wspólnoty parafialnej, ale ma także ogromne znaczenie społeczne. Parafia zawsze była i jest wspólnototwórcza oraz kulturotwórcza. Wspólna modlitwa, liturgia, wspólne świętowanie, budowa ośrodka kościoła i ośrodka duszpasterskiego, katecheza, formacja duchowa, ale i ludzka, w szerokim tego słowa znaczeniu, pozwala przezwyciężyć podziały istniejące pomiędzy biednymi i bogatymi, wykształconymi i tymi mniej wyedukowanymi, starszymi i młodymi, zdrowymi i chorymi, podziały związane z pochodzeniem i językiem, którym się posługuje. Nie da się żyć bez wspólnoty. Nie da się zbudować trwałej wspólnoty, a takiej każdy pragnie, tylko w oparciu o pieniądze czy sport.

Cieszmy się z narodzin. One zwiastują jeszcze większe radości i cuda. O. Paweł, „nowonarodzony” proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, zaprasza mieszkających na terenie parafii na pierwsze spotkanie, którym będzie uroczysta Eucharystia w tymczasowej kaplicy przy ul.Białostockiej 108. W tym dniu, jak św. Stanisław wyruszymy w drogę, która prowadzi do…świętości. Nie można bowiem inaczej wejść do nieba. Parafia i Proboszcz to pomoc i dar od Boga.

WŻCH Magnificat, Białystok, 18.9.2019 r.
w święto św. Stanisława Kostki, jezuity