PRZYBYLI NOWI JEZUICI

W poniedziałek 19 sierpnia, we wspomnienie św. Jan Eudesa i w Godzinie Miłosierdzia, przyjechali do Białegostoku, by zostać już na stałe, dwaj jezuici: ojciec Paweł Bucki SJ, przyszły Proboszcz mającej powstać parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Wasilkowie oraz kleryk Łukasz Wysocki SJ (współpracownik Proboszcza). Zostali serdecznie przywitani przez oczekującego ich ojca Henryka Droździela SJ - jak dotąd jedynego zakonnika w Białymstoku, oraz przedstawicielki Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Po wniesieniu do domu rzeczy osobistych i krótkim odpoczynku, kl. Łukasz wyjechał tego samego dnia do Warszawy w sprawach służbowych.

Z dniem dzisiejszym Dom jezuitów na Południowej 31 przestał być pustelnią, a stał się domem wspólnoty zakonnej, która inicjuje tym samym nowy etap obecności jezuitów na Podlasiu. Projekt parafii i ośrodka formacyjnego w Wasilkowie nabiera tempa.

Bardzo cieszymy się ze spotkania i z liczebnego powiększenia wspólnoty jezuickiej w naszych stronach.

                                                                                                                          WŻCH Magnificat   Białystok, 20.8.2019 r.

            Zdjęcia: Jolanta Żero-Grochowska, Marzena Łuniewska