MAGNIFICAT W ŚWIĘTEGO IGNACEGO

Białostocka WŻCh Magnificat świętowała Uroczystość św. Ignacego w trzech etapach. Pierwszy etap to przygotowanie. Ojciec Henryk Droździel SJ, nasz asystent, zaproponował serię krótkich rozważań będących rodzajem portretów Ignacego na kolejnych etapach jego drogi do świętości. Każda medytacja zawierała: krótki cytat z Pisma św., refleksję nad etapem życia i duchowego rozwoju św. Ignacego, pytanie pozwalające znaleźć odniesienie do naszego życia, jedną krótką myśl na medytowany temat oraz prośbę o łaskę, którą chcemy otrzymać, jako owoc medytacji. „Portrety duchowe św. Ignacego Loyoli” – bo tak je nazwał o. Henryk, ukazywały się sukcesywnie w dniach 23-31 lipca na naszej stronie FB. Można je było otrzymać również na konto e-mail w częściach lub w całości. Z naszych obserwacji wynika, że korzystało z nich regularnie ponad 100 osób z różnych środowisk.

Drugi etap naszego świętowania, to Msza św. koncelebrowana w kościele św. Wojciecha w Białymstoku, w Uroczystość Założyciela Jezuitów. Wybraliśmy tę świątynię ponieważ tylko tu znajdują się relikwie św. Ignacego. O. Henryk przewodniczył Mszy św. i wygłosił okolicznościowe kazanie, omawiając kilka słów-kluczy charakteryzujących duchowość ignacjańską. Na koniec wszyscy obecni mogli uczcić relikwie św. Ignacego.

Ostatni etap świętowania zaprowadził nas do budowania wspólnoty stołu w…pizzerii (pizza na cienkim cieście z pieca na drewno).

Dziękując Panu Bogu za dar św. Ignacego, duchowości ignacjańskiej i jezuitów, nuciliśmy powiedzenie Dorotki, naszej nadwornej aforystki: „Obyśmy wszyscy byli tacy, jak Ignacy!”.

WŻCH Magnificat Białystok, 31.7.2019 r.