JUBILEUSZOWY KOSZ OWOCÓW

Trzydzieści pięć lat to dojrzały wiek dla człowieka a zarazem czas, gdy zdaniem znawców człowiek dysponuje największym potencjałem twórczym. Zapewne dotyczy to także wspólnot. Mamy nadzieję, że także i naszej białostockiej wspólnoty. Życie jest najlepszym sędzią, więc „pożyjemy zobaczymy” - jeśli Pan Bóg pozwoli.

Tymczasem warto czytając kroniki białostockiej WŻCH zwrócić uwagę na inicjatywy i zaangażowania, jakie podejmowaliśmy na przestrzeni jubileuszowego czasu. Oto niektóre owoce zebrane do kosza. Zamieszczamy tu z konieczności same tylko hasła (ułożone chronologicznie):

prowadzenie spotkań formacyjnych i skupień dla katechetów, spotkania otwarte w kaplicy Akademickiej, włączenie się w przygotowania Spotkania Ewangelizacyjnego dla Białegostoku, pt. „Jezus żyje”, udział w organizację I-go Kongresu Ruchów Katolickich w Warszawie, pierwsza próba rekolekcji w życiu codzienny w parafii Kleosin, rekolekcje adwentowe i wielkopostne w Kleosinie, koncert charytatywny, seminarium o rozeznawaniu, warsztaty dla nauczycieli, towarzyszenie rekolektantom w Domach Rekolekcyjnych, rekolekcje dla Studium Teologicznego, Szkoła Liderów, wydawanie biuletynu „Magis”, organizacja i prowadzenie biblioteki w parafii św. Rocha, wystawy obrazów Beaty Wasilewicz, rekolekcje i sesje o duchowości ignacjańskiej, strona internetowa WŻCH Białystok, zainicjowanie „Modlitwy Jezusowej” w parafii Miłosierdzia Bożego, zaangażowanie w prowadzenie „Spotkań małżeńskich”, rekolekcje z mieczem, zaangażowanie w Radę Ruchów Katolickich, udział w organizowaniu Marszy Wielkanocnych w Białymstoku, zaangażowanie w stowarzyszenia: Chrześcijański Ruch Społeczny „Dobro Wspólne” i „Nasze Podlasie”, inicjatywa na rzecz powołania Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji Białostockiej, pomoc w rekolekcjach w Łaźniewie, warsztaty dobrego żywienia, inicjatywa w powołaniu ABC Duchowości oraz współpraca z SKB w formacji młodzieży ponadgimnazjalnej i akademickiej, audycje dla Radia Białystok, organizacja i prowadzenie konferencji w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym, klasyczne rekolekcje w życiu codziennym, prowadzenie zintegrowanej strony internetowo-Facebookowej naszej Wspólnoty, bogate archiwum i kronika Wspólnoty (papierowa i elektroniczna), zaangażowanie w dzieło adopcji dzieci na odległość, organizacja „Nocy Filmowych”, Mikołajki, biwaki, wycieczki, pielgrzymki, bale, imieniny, wieczory kolędowe, wigilie, Nowy Rok, majówki, dni skupienia i rekolekcje Wspólnoty Lokalnej i przyjaciół, szkolenia dla tworzących w rekolekcjach w życiu codziennym, zaangażowanie w Fundację „Chcieć więcej”, przyjmowanie gości i wyjazdy w gości, organizacja celebracje uroczystości św. Ignacego, pomoc jezuitom, udział w różnego rodzaju i charakteru zjazdach i wydarzeniach krajowych, organizacja spotkań z naszymi kapłanami i Biskupami z Archidiecezji, prowadzenie dwóch eksperymentów w ramach Magis 2016 Polska, Przymierza czasowe i stałe, śluby, spotkania i Msze św. dla naszych rodzin.

Z nielicznymi wyjątkami byliśmy zaangażowani razem pracując, modląc się i odpoczywając, starając się kochać i służyć najlepiej, jak pozwalały na to nasze siły.

Ad Maiorem Dei Gloriam e Beatae Mariae Virginis Honorem

WŻCH35Białystok

9.10.2017