Modlitwa o powołania do WŻCh

Duchu Święty Boże, który rozdajesz różnorakie powołania w Kościele i tchniesz kędy chcesz,
prosimy Cię pokornie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyś wzbudził wśród naszych braci
i sióstr pragnienie rozeznawania i pomógł odkryć Twoje zaproszenie do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego wszystkim tym, których na tę drogę powołujesz.

 Prosimy Cię Duchu Święty, aby każdy uczeń Chrystusa odczytał to powołanie, które mu Pan Bóg przeznaczył, zaś wybranym do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego daj odwagę zaufania, 

dar odczytania Twojego głosu oraz siły w podążaniu tym szlakiem. Pełni ufności, prosimy Cię Boże,
o nowe, liczne i twórczo wierne charyzmatowi WŻCh, wspólnoty. Wierzymy, że każda będzie niepodobna do pozostałych, bo wielka jest Twoja mądrość, wolność i pomysłowość,
zaś wszystkie one odnajdą jedność w różnorodności dzięki darowi rozeznawania dla większej służby w Twoim Kościele.
 

Św. Ignacy z Loyoli, módl się za nami wszystkimi, abyśmy nie byli ospali na drodze powołania
i wyproś nam zapał i mądrość w pobudzaniu i rozeznawaniu powołań naszych sióstr i braci
do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Wyproś także łaskę odnowy wierności w Przymierzu
dla tych, którzy utracili pierwotną miłość i gorliwość.
 

Boże w Trójcy Jedyny, błogosław Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego i wszystkim jej członkom,
aby w imię miłości Boga i bliźniego owocnie i radośnie wypełniali wolę Bożą ku większej chwale
Jego Boskiego Majestatu. Amen.