Wspólnota Życia Chrześcijańskiego Białystok
Ruch świeckich inspirowany duchowością św. Ignacego Loyoli

Kim jesteśmy

wspólnota to ludzie pragnący
żyć duchowością ignacjańską

Jubileusz

35-lecie powstania
białostockiej WŻCH

NaSI Jezuici

ciekawostki na temat
jezuitów

Modlitwa

codzienne wprowadzenie
do medytacji